Όροι και Προϋποθέσεις

1. Η αγορά του εισιτηρίου σάς παρέχει το δικαίωμα να παρακολουθήσετε τη θεατρική παράσταση μόνο εάν ο αγοραστής του εισιτηρίου αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου.

2. Η έγκαιρη προσέλευση στο χώρο της εκδήλωσης είναι απαραίτητη για την ταχύτερη και πιο άνετη εξυπηρέτηση των θεατών.

3. Σε περίπτωση αγοράς εισιτηρίου φοιτητικού ή ανέργων, ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει μαζί του τη φοιτητική ή την κάρτα ΟΑΕΔ αντίστοιχα.

4. Επιστροφές εισιτηρίων δε γίνονται δεκτές μετά την αγορά και πληρωμή τους. Όλοι οι θεατές πρέπει να φυλάσσουν το απόκομμα του εισιτηρίου τους μέχρι το τέλος της παράστασης και να το επιδεικνύουν σε περίπτωση εξόδου και επιστροφής τους στο χώρο του θεάτρου.

5. Απαγορεύεται η μαγνητοσκόπηση, βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση της παράστασης.

6. Υπενθυμίζεται ότι οι θεατές δεν επιτρέπεται να φέρουν κατά την είσοδο μπουκάλια, όπλα, αιχμηρά αντικείμενα και ό,τι άλλο θα μπορούσε να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των θεατών. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα ελέγχου στην είσοδο για λόγους ασφαλείας και μόνο.

7. Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών ή για λόγους ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της παράστασης θα υπάρξει ανακοίνωση για την επανάληψή της στον ίδιο χώρο με τα ίδια εισιτήρια. Στην περίπτωση αυτή δε γίνεται αποδεκτή επιστροφή εισιτηρίων. Εάν η παράσταση ματαιωθεί οριστικά θα υπάρξει ανακοίνωση για τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων.

8. Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές υλικών αντικειμένων που μπορεί να προκύψουν από απρεπή συμπεριφορά του κοινού.